Iron Lantern

Iron Street Lantern, French, c. 1900

Four Available

L 12.5″ x W 12.5″ x H 31″

SOLD