Iron Lantern

Iron Street Lantern, French, c. 1900

Pair Available

H 12.5″ x W 12.5″ x H 31″

$1200 per lantern